Polityka prywatności

1.Co to jest polityka prywatności?

Polityka prywatności to zbiór zasad, których celem jest poinformowanie naszych Klientów o wszystkich aspektach procesu dotyczącego pozyskiwania, przetwarzania oraz zabezpieczania ich danych osobowych. Wyjaśniamy także zasady oraz cele pozyskiwania danych. Procesy te są dokonywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

2. Definicje

Administrator – Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, administratorem danych osobowych jest osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innej podobnej technologii.

Polityka – niniejsza Polityka prywatności.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Ustawa – Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca stronę internetową www.agra-h.com i korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

3. Administrator danych osobowych

Administratorem, Państwa danych osobowych jest AGRA-H import-export spółka jawna Krzysztof Wojdyła i Henryk Krzysztof z siedzibą ul. Nyska 27, miejscowość Biała Nyska kod pocztowy 48-351, wpisaną do rejestru CEIDG, NIP: 7550005354, REGON: 530513367, tel. 77 435 78 78, adres e-mail: biuro@agra-h.com.

4. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Zbieramy i przetwarzamy dane, które są niezbędne do:

5. Jakie dane osobowe zbieramy i przetwarzamy

W czasie rejestracji lub zamówienia usługi przez Użytkownika na stronach naszego serwisu wymagamy podania następujących danych:

Przy realizacji umowy świadczenia przez nas usług i sprzedaży produktów nie jest obligatoryjne podanie wszystkich wyżej wymienionych danych osobowych. Przetwarzamy dane tylko niezbędne do realizacji wybranego przez Użytkownika przedmiotu umowy. Podanie przez Użytkownika danych osobowych oznaczonych jako wymagane oraz wyrażenie przez niego zgody na przetwarzanie tych danych jest dobrowolne, jest także warunkiem zawarcia i realizacji umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych i niewyrażenia zgody na ich przetwarzanie będzie brak możliwości zawarcia umowy i realizacji usług przez AGRA-H import-export spółka jawna Krzysztof Wojdyła i Henryk Krzysztof na rzecz Użytkownika. Dodatkowo możemy poprosić o dane opcjonalne, które nie mają wpływu na zawarcie umowy.

6. Jak długo przetwarzamy dane

Dane osobowe przetwarzamy nie dłużej niż jest to konieczne. Przede wszystkim w czasie trwania umowy oraz po jej zakończeniu w okresie niezbędnym do rozliczeń podatkowych lub wygaśnięcia roszczeń, o ile przepisy nie nakazują nam wcześniej usunięcia danych. Maksymalny okres przechowywania danych Użytkowników celach rozliczeniowych wynosi 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związany ze świadczoną usługą.

7. Przekazywanie danych

Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych. Możemy przekazywać dane osobowe Użytkownika, podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną (np. usługi hostingu danych na serwerach) oraz realizujące usługi finansowe (np. rachunkowość prowadząca naszą księgowość). Podmiotom świadczącym dla nas usługi konsultacyjne, prawne, pocztowe i kurierskie oraz nabywającym wierzytelności w razie nieopłacenia w terminie przez Użytkownika wystawionych przez nas faktur. Dane udostępnione będą na zasadzie wiedzy koniecznej pozwalającej na realizację przedmiotu umowy. Przekazanie danych nie zwalnia przekazującego z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. AGRA-H import-export spółka jawna Krzysztof Wojdyła i Henryk Krzysztof może mieć obowiązek udzielania informacji i udostępnienia danych Użytkownika upoważnionym służbom i organom władzy publicznej (np. Policji, Prokuraturze, Sądom, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej). Dane te mogą zostać udostępnione bez wiedzy i zgody Użytkownika, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, wyłącznie wtedy gdy legalność żądania zostanie zweryfikowana o stosowną podstawę prawną.

8. Kiedy zbieramy dane?

Możemy zbierać Państwa dane osobowe, gdy, będąc na naszej stronie internetowej, dokonują Państwo następujących czynności: Zamawiają Państwo nasze usługi; Rejestrują się Państwo jako Użytkownik na naszej stronie internetowej; Udostępniają Państwo treści w naszych społecznościach internetowych; Składają Państwo aplikacje w sprawie pracy ; Rejestrują się Państwo w celu otrzymywania informacji o naszych usługach; Kontaktują się Państwo z nami w sprawie jakiegoś problemu, zadając nam pytanie lub składając reklamację. Zbieramy również automatycznie pewne informacje o Użytkownikach odwiedzających naszą stronę internetową, jak to opisano w sekcji zatytułowanej „Cookies” („Ciasteczka”).

9. W jaki sposób przetwarzamy dane osobowe?

Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych. Mamy na uwadze następujące reguły, którymi kierujemy się przy przetwarzaniu danych osobowych: Reguła adekwatności Przetwarzamy tylko te dane, które są niezbędne dla osiągnięcia danego celu przetwarzania; Reguła prawidłowości Staramy się, aby dane osobowe w naszych systemach były aktualne i zgodne z prawdą. Reguła integralności i poufności Stosujemy niezbędne środki zabezpieczające poufność i integralność danych osobowych; Reguła rozliczalności Chcemy rozliczyć się z każdego naszego działania na danych osobowych, tak aby w razie zapytania, można było udzielić pełnej i rzetelnej informacji dotyczącej tego jakie działania realizowaliśmy na danych osobowych Użytkownika.

10. Co robimy z Państwa danymi osobowymi?

Kiedy podają nam Państwo dane osobowe, wykorzystujemy je w następujących celach:

11. Międzynarodowe przekazywanie danych osobowych

W obecnej chwili nie przekazujemy i nie planujemy przekazywać danych Użytkowników poza Europejski Obszar Gospodarczy.

12. Cookies (ciasteczka)

Cookies, czyli tzw. ciasteczka, to pliki tekstowe, przesyłane przez serwis internetowy, zapisywane na twardym dysku na komputerze, smartfonie czy innym urządzeniu końcowym, za pomocą którego użytkownik łączy się z Internetem. Cookies nie wyrządzają żadnych szkód komputerom, urządzeniom, ani zapisanym na nich plikom. Cookies są pożyteczne, ponieważ pozwalają stronom internetowym rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio się wyświetlić.

Czy i jak wykorzystujemy cookies?

Nasze serwisy korzystają z cookies. Dzięki temu jesteśmy w stanie rozpoznać urządzenie użytkownika w trakcie ponownej wizyty. Cookies używane są między innymi do zapisu preferencji ustawionych przez użytkownika. Za pozwoleniem użytkownika, nasze serwisy i sieci reklamowe z nami współpracujące, umieszczają cookies na komputerach odwiedzających nasze serwisy. Pozwalają one nam poznać upodobania i oceny użytkowników, pomagając jednocześnie stale ulepszać nasz serwis. Cookies nie rozpoznają jednak użytkownika (np. po imieniu i nazwisku), tylko ustawienia i zachowania anonimowego użytkownika, który korzystał z danego serwisu na wybranym urządzeniu. Cookies są również używane po to, by ograniczyć wyświetlanie reklam, którymi najprawdopodobniej użytkownik nie będzie zainteresowany.

W ramach naszego serwisu internetowego możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

Jak długo przechowywane są dane w plikach cookies?

W ramach naszego serwisu mogą być używane dwa rodzaje cookies – sesyjne oraz stałe. Te pierwsze to pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Cookies stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

Czy używamy cookies podmiotów trzecich?

Tak. Użytkownik korzystający z naszego serwisu może otrzymywać cookies pochodzące od współpracujących z AGRA-H import-export spółka jawna Krzysztof Wojdyła i Henryk Krzysztof podmiotów trzecich takich jak np. Facebook, Google. Więcej informacji na temat tych cookies można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych podmiotów trzecich.

Zarządzanie plikami cookies

Pliki cookies pomagają w szczególności w podniesieniu wygody użytkownika podczas korzystania z Serwisu. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na funkcjonalność dostępną na stronach internetowych serwisu. Wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych m.in. dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach uniemożliwić korzystanie z serwisu.

Jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę na pliki cookies?

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarki internetowe) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą sami dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia m.in. zarządzanie plikami cookies konkretnej strony internetowej, całkowite usuwanie wszystkich zapisanych plików cookies, a także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Najważniejsze informacje o cookies

Zgoda na cookies nie oznacza, że dane użytkownika będą przetwarzane w celach marketingowych i sprzedażowych. Cookies nie zbierają danych osobowych użytkownika, o ile użytkownik nie wyrazi na to zgody, wypełniając formularz wyświetlany na wybranej stronie, wraz z udzieleniem niezależnej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cookies nie są niebezpieczne dla użytkownika, ani urządzenia użytkownika. Cookies nie pozwalają innym na oglądanie danych, jakie użytkownik zapisuje na dysku swojego urządzenia. Dotychczas cookies funkcjonowały na tej samej zasadzie, co obecnie. Jedyna zmiana polega na tym, że obecnie na serwisy nałożono obowiązek informowania o wykorzystywaniu cookies użytkowników. Mogą Państwo ustawić przeglądarkę internetową w taki sposób, aby ostrzegała Państwa, gdy przesyłany jest plik cookies, bądź też w ogóle blokowała przesyłanie tego typu plików, przy czym w tym drugim przypadku niektóre funkcje strony internetowej mogą nie działać. Korzystanie z naszych serwisów bez wyłączenia obsługi cookies w przeglądarce oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Informację jak zarządzać plikami cookies znajdziemy zwykle w sekcji „Pomoc” poszczególnych przeglądarek, poniżej opisujemy jak wyłączyć cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

Mozilla Firefox

W menu „Narzędzia” należy wybrać „Opcje” i w nich zakładkę „Prywatność”. Przeglądarka daje możliwość wyboru pomiędzy usunięciem ciasteczek poszczególnych witryn lub całkowitym ich usunięciem.

Microsoft Internet Explorer

W menu „Narzędzia” należy wybrać „Opcje Internetowe” i w nich zakładkę „Prywatność”. Specjalnym suwakiem można regulować ogólny poziom prywatności albo przyciskiem „Witryny” zarządzać ustawieniami poszczególnych serwisów internetowych.

Google Chrome

W menu ukrytym pod trzema poziomymi kreseczkami w prawym górnym rogu przeglądarki wybierz „Ustawienia”, następnie ustawienia „Zawansowane”. W sekcji „Prywatność i bezpieczeństwo” należy kliknąć przycisk „Ustawienia treści”. W sekcji „Pliki cookie” można zmienić ustawienia plików cookie.

Opera

W menu „Narzędzia” należy wybrać „Preferencje” i w nich zakładkę „Zaawansowane”. O ciasteczkach decyduje zaznaczenie lub nie pozycji „Ciasteczka”.

Safari

W menu „Safari” należy wybrać „Preferencje” i kliknąć ikonę „Bezpieczeństwo”. W obszarze ,,Akceptuj pliki cookie”, można zmienić ustawienia plików cookie.

W telefonach komórkowych, tabletach i innych urządzeniach mobilnych Każdy model urządzenia może obsługiwać zarządzanie plikami cookies w inny sposób. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z opcjami prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Państwa urządzenia mobilnego.

13. Adresy IP

Adres IP to numer przypisany Państwa komputerowi przez dostawcę usług internetowych w celu zapewnienia dostępu do Internetu. Możemy posłużyć się Państwa adresem IP, aby zebrać zagregowane informacje użytkowe, natomiast nie jesteśmy w stanie zidentyfikować Państwa indywidualnie nie dysponując możliwością przypisania adresu IP do Państwa jako konkretnego użytkownika. Wymaga to zwykle dostępu do dodatkowych informacji, o które nie zabiegamy.

14. Prawa Użytkownika związane z danymi osobowymi

Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie osobie zgłaszającej takie żądanie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia.

Prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej żądanie.

Prawo do sprostowania danych – na tej podstawie Administrator usuwa ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie.

Prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane.

Prawo do ograniczenia przetwarzania – na tej podstawie Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzji organu nadzorczego, zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych).

Prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie, w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora jak i tego innego podmiotu.

Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu.

Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych lub ze względów związanych z ochroną mienia). Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie oraz podlega ocenie.

Prawo wycofania zgody – jeżeli Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie wyrażonej przez Użytkownika zgody, w każdej chwili można wycofać tę zgodę. Jeżeli Użytkownik chce wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, może to zrobić wysyłając wniosek na adres mailowy: biuro@agra-h.com.

Prawo do wniesienia skargi – jeżeli Użytkownik uważa, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

15. Zabezpieczenie danych osobowych

AGRA-H import-export spółka jawna Krzysztof Wojdyła i Henryk Krzysztof dbając o bezpieczeństwo danych osobowych swoich Użytkowników, stosuje szyfrowane przez wykorzystywanie certyfikatów SSL wszędzie tam, gdzie wymagane jest podawanie danych osobowych w czasie wypełniania i przesyłania formularzy internetowych. Dzięki temu dane przesyłane przez Klientów z lub do serwera nie zostaną podejrzane, przechwycone lub wykorzystane przez osoby trzecie.

W celu zabezpieczenia danych osobowych Użytkownika przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, zebraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, stosowane są środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną.

W szczególności Administrator wykorzystuje środki techniczne zapobiegające przed pozyskiwaniem lub modyfikowaniem danych przez osoby nieuprawnione. Administrator zabezpiecza zbiory danych przed dostępem podmiotów nieupoważnionych, zapewnia dostęp do konta Użytkownika wyłącznie po uwierzytelnieniu obejmującym podanie indywidualnego loginu oraz hasła.

16. Kontakt

Użytkownik może skontaktować się z AGRA-H import-export spółka jawna Krzysztof Wojdyła i Henryk Krzysztof w dowolnym czasie w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób AGRA-H import-export spółka jawna Krzysztof Wojdyła i Henryk Krzysztof wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać jego dane osobowe, a także w celu zgłoszenia wszelkich zdarzeń mających wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji i danych. W tym celu Użytkownik powinien skontaktować się korzystając z adresu e-mail: biuro@agra-h.com.

17. Zmiana Polityki Ochrony Prywatności

AGRA-H import-export spółka jawna Krzysztof Wojdyła i Henryk Krzysztof zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Ochrony Prywatności. Jednocześnie zapewniamy, iż wynikające z tego dokumentu prawa Użytkownika nie zostaną ograniczone bez jego zgody. Wszelkie zmiany dotyczące Polityki Ochrony Prywatności będą publikowane na stronie www.agra-h.com.

18. Kontakt z organem nadzorczym

W sprawach związanych ze stosowaniem i realizacją niniejszej Polityki Ochrony Prywatności i przetwarzaniem danych osobowych, Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

19. Data dokumentu

Polityka Ochrony Prywatności w wersji z dnia 23.02.2022 r.